l'estudi

Carrer de la Barca, 19 · Barri Vell de Girona